Graduation, Moving-Up 2019 Message from DepEd Secretary (Filipino)

MANILA, Philippines – The 2019 graduation and moving-up ceremonies are set on April 1 to 5 with the theme “Unity in Diversity: Quality Education for All” or “Pagkakaisa sa Pagkakaiba-iba: Kalidad na Edukasyon para sa Lahat” in Filipino.

Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Magtolis Briones
Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Magtolis Briones | Photo Credit: DepEd website

DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones said that schools, school divisions or regional offices may translate the theme into their respective Mother Tongues.

Mensahe ng Kalihim para sa Graduation/Moving-Up Ceremonies para sa Taong Pampaaralan 2018-2019:

Mainit na pagbati ang inihahatid ko sa mga tunay na bida ng okasyong ito—
ang mga graduates at completers ng Taong Pampaaralan 2018-2019!

Tunay ngang ang araw na ito ay nakagagalak na pagdiriwang, hindi lamang dahil sa pagtatapos ng isa na namang taon ng kaalaman at pagkatuto, ng pagsisikap at pagtitiyaga ng ating mga mag-aaral. Ito rin ay ang muling pagsasara ng matagumpay na kolaborasyon ng mga magulang, guro, opisyal at manggagawa ng edukasyon, miyembro ng komunidad, at mga partners at stakeholders na may iba’t ibang pinagmulan, kultura, at kinagisnan.

Ang tema para sa taong ito, “Pagkakaisa sa Pagkakaiba-iba: Kalidad na Edukasyon para sa Lahat,” ay naglalayong tumalakay sa ating katapatan at pagmamahal sa ating kultura—ito man ay iba’t iba—na sumasalamin sa ating kaluluwa at nagbibigkis sa ating mga mamamayan. Muli’t muli ay atin nang napatunayan na magkakaiba man tayo ng pinagmulan, katayuan, relihiyon, o paniniwalang politikal, maaari tayong magkaisa sa pagkamit ng iisang layunin—ang paghahatid ng edukasyong de-kalidad, abot-kaya, napapanahon at mapagpalaya para sa lahat.

Habang ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na sumasabay sa daloy ng makabagong panahon, patuloy nitong nililinang ang mga 21st century learners, na hindi lamang kritikal at makabago mag-isip sa larangan ng science, mathematics, at robotics, kundi masining at malikhain din, at maaaring magtagumpay sa mga larangang may kinalaman sa pagpapayaman ng ating diwa at pagkakakilanlan bilang isang lahi.

Makaaasa kayo na sa pamamagitan ng K to 12 Basic Education Program, ang inyong Kagawaran ay patuloy na magsisikap hasain ang mga susunod na pinuno at tagapagtaguyod ng ating bansa sa isang lipunang yumayakap sa pagkakaiba-iba, kasama na ang pagsubok at pakinabang na kaagapay nito. Naniniwala ako na anumang landas ang kanilang tatahakin, ang ating mga graduates at completers ay hindi makalilimot sa kanilang pagiging Filipino at sa lahat ng bumubuo sa diwa nito—ang ating kultura, talento, kasaysayan at kakayahang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay.

Muli, maligayang pagbati at mabuhay!

You may download the signed statement from DepEd Secretary here.

Read the Secretary's message in English here.

As announced through DepEd Order No. 25 series 2018 entitled School Calendar for School Year 2018-2019, the EOSY rites should be scheduled not earlier than April 1, 2019 but not later than April 5, 2019. Schools, divisions or regions with an extended SY shall be guided by their approved revised school calendar.

DepEd also said that graduation and moving-up ceremonies shall not be used for political forum or any electioneering activity.

— The Summit ExpressPrevious Post Next Post