'Buwan ng Wika' 2016 theme, official memo, poster and sample slogan

Check out on this page the official DepEd memo, theme, poster and calendar of activities and sample slogans for the celebration of National Language Month (Buwan ng Wika) this 2016.

'Buwan ng Wika' 2016 poster

MANILA, Philippines - Filipinos will celebrate once again the National Language Month ('Buwan ng Wika' or 'Buwan ng Wikang Pambansa') this August 2016.

The Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) will lead this year's celebration with the theme “Filipino: Wika ng Karunungan” (Filipino: Language of Wisdom). The celebration highlights linguistic and cultural activities all over the country.

Official poster for 'Buwan ng Wika' 2016.
Official poster for 'Buwan ng Wika' 2016.
The month-long celebration will kick-off through a flag-raising activity on August 1.

On August 3-5, there will be a National Congress for Filipino Intellectualization (Pambansang Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Filipino) at Teachers Camp, Baguio City.

On August 8, there will be an essay writing contest (timpalak sa pagsulat ng pormal na sanaysay) to be held in Mindanao State University.

The 'SAYARANAO-Quiz Bowl Lektura sa Teknikal na Pagsasalin at Pagbuo ng Glosaryo' (Lectures in Technical Translation and Glossary Development) is set on August 12.

The full details of the calendar of events for 'Buwan ng Wikang Pambansa' 2016 will be posted here once available.

The annual 'Buwan ng Wika' is pursuant to Proclamation 1041, signed by former President Fidel V. Ramos, which declares the national celebration of the National Language Month every August. Additionally, former President Manuel Quezon, considered the Father of the National Language, was born on August 19, 1878.

In line with this, DepEd has released memo no. 24, series of 2016 to provide guidelines, objectives and sub-themes of 'Buwan ng Wika' celebration.

  • The objective of the celebration are the following:
  • Fully-implement Presidential Proclamation No. 1041
  • Encourage all government agencies and private sectors to be part of programs that raise language and civic consciousness
  • Show the importance of language which is better than the national development

The theme for the month is divided into four sub-themes which will serve as a guide in the weekly activities during the month of August:

a) Filipino: Wika ng Edukasyon at Kalinangan
b) Intektuwalisadong Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa
c) Pagsasalin: Susi sa pagtamo at papapalaganap ng mga kaalaman at karunungan
d) Ang Filipino ay Wika ng Saliksik

Buwan ng Wikang Pambansa 2016 memo: Below is the official DepEd Memo no. 24:


Sample Slogans for Buwan ng Wika 2016: “Filipino: Wika ng Karunungan”:

1. “Ating Wika pagsamahin, upang magkaintindihan, maging mapayapa at umunlad ang bayan."

2. "Wikang Filipino: pundasyon ng karunungan ng bawat mamamayang Pilipino."

3. "Ang karunungan ay kayamanan tungo sa mapayapa at maunlad na bayan."

4. "Karunungan ang sandata at susi sa pag-unlad ng ating bansa."

5. "Magsaliksik, magbahagi at linangin ang wika ng umuunlad na bansa."

6. "Sariling wika'y duyan ng kamalayan. Ating pagningasin tungo sa kaunlaran."

7. "Wikang Filipino pagyamanin, upang mapabuti ang bansang pinagmulan natin" - Mary Jean Gallego Tacda

8. "Ang pagtangkilik sa sariling wika, ang bunga ay matalino at maunlad na bansa." - Ruth Baylonano Velacruz

9. "Wikang Filipino, salamin ng pagkakilanlan tungo sa kaunlaran." - Cavalida John Joshua

10. "WIKA ng madla, KAUNLARAN para sa bansa." -  Rodel Flordeliza

11. "Wikang Filipino ang mabisang daan upang matuklasan ang maraming kaalaman." - Shirley Pajaron Magtibay

12. "Wikang Flipino apoy ng kamalayan, ating pagningasin tungo sa kaunlaran." - Beauven Cassandra Cabatingan

13. "Wikang Filipino apoy ng Kamalayan, ating pagningasin tungo sa kaunlaran." - Beauven Cassandra Cabatingan

14. "Wikang Filipino'y palaganapin, ito'y karunungan at kalinangan natin." - Nida Villaruel Samarita

15. "Wikang nagbuklod sa kapuluuan, pundasyon ng matatag na karunungan ng ating bayang sinilingan." - Ezra Jyn Julian

16. "Wikang Filipino ugat ng karunungan na magsisilbing puno ng katatasan."- Jonric Villalobos

17. "Wikang Filipino'y tangkilikin dahil ito'y dunong sa pag - unlad ng bayan natin." -  Mary Grace Pahilanga Fajura

18. Put your slogan here - name (contribute)

We're encouraging our readers to contribute their own slogan by leaving a comment below.Previous Post Next Post