Buwan ng Wika 2014 theme, official memo and sample slogans

The country celebrates the whole month of August 2014 as “Buwan ng Wikang Pambansa” (National Language Month), an annual celebration that highlights our Filipino language. On this page you will read the official memo, theme and sample slogans for the celebration.

Buwan ng Wikang Pambansa 2014

The Department of Education (DepEd) and Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) lead this year's celebration with the theme “Filipino: Wika ng Pagkakaisa” (Filipino: Language of Unity). The celebration highlights linguistic and cultural activities all over the country.

'Buwan ng Wika 2014' is pursuant to Proclamation 1041, signed by former President Fidel V. Ramos, which declares the annual national celebration of the National Language Month every August. Additionally, former President Manuel Quezon, considered the Father of the National Language, was born on August 19, 1878.

In line with this, DepEd has released memo no. 63, series of 2014 to provide guidelines, objectives and sub-themes of 'Buwan ng Wika' celebration.

The objective of the celebration are the following:

  • Fully- implement Presidential Proclamation No. 1041 s. 1997 (month-long celebration of 'Buwan ng Wika' every August);
  • Use our national language as instrument of bringing peace;
  • Encourage our countrymen to give values to Filipino as a national language of unity.

The theme for the month is divided into four sub-themes which will serve as a guide in the weekly activities during the month of August:
  • Ang Wika ng Usaping Pangkapayapaan ay Wika ng Pagkakasundo
  • Ang Wikang Nauunawaan ng Nakararami ay Wika ng Kapayapaan
  • Ang Wika ng Pagsasalin Ay Wika ng Pagkakaunawaan
  • Ang Wika ng Kapayapaan ay Wika ng Pambansang Pagkakaisa


Buwan ng Wikang Pambansa 2014 memo: Below is the official DepEd Memo no. 63:

Buwan Ng WikaSample Slogans for Buwan ng Wika 2014: “Filipino: Wika ng Pagkakaisa”

1. “Wikang Filipino ay gamitin para sa iisang mithiin”
2. "Wikang Filipino, tatak ng pagka-Filipino; Ito'y ating gamitin at paunlarin; Kailangan natin upang matamo ang pagkakaisa ng bawat Pilipino."
3. “Wikang Filipino; sandata ng masang nagkakaisa tungo sa matagumpay at maunlad na bansa.”
4. "Sa paglalakbay sa daan ng mga pangarap, hindi maiiwasang harapin ang mga sakit at hirap. Ngunit sa wikang Filipino tayo'y pinag-iisa ng patnubay, upang anumang pasubok ay tiyak magtatagumpay."
5. "Wikang Filipino'y bigyang halaga, gamitin natin lagi upang baya'y magkaisa."
6. “Ang wika ay tanging daan tungo sa pagkakaunawaan”
7. “Ating Wika pagsamahin,upang magkaintindihan,maging mapayapa at umunlad ang bayan natin.”
8. "Wika natin ay paunlarin, pagyamanin at alagaan" - Ogie Cortez
9. "Wikang Filipino ay gamitin tungo sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad ng Inang bayan." - Rhazel Caballes
10. "Ang pagkakaisa ng wika susi sa tagumpay ng bansa, kapayapaa'y makakamit kung iisang wika ang ginagamit." - Mikhayla
11. "Wikang Filipino ang daan upang tayo'y magkaintindihan." - Mila Ann Beato
12. "Wikang Filipino : Sandata ng Pagka-Filipino" - Elvie A. Casera
13. "Wikang Filipino ay ating gamitin at pagyamanin, para may KAUNLARAN, mabuting UGNAYAN at PAGKAKAISA." - credski
14. "Wikang Filipino : Ang Buklod at Susi ng ating Pagkakaisa bilang isang Bayan" - Aprillis
15. "Wikang Filipino ating Pagyamanin at Mahalin, Susi sa isang Bansang Mahirap Tibagin!" - chen
16. "Wikang pagkakaisa ay puno ng tuwa at saya, Plipinas na kay sigla dala ay PAG-ASA." - Melboy
17. "Wikang Filipino ating linangin,ipagmalaki at mahalin natin." - Gideon Antony
18. Put your slogan here - name (contribute).

We're encouraging our readers to contribute their own slogan by leaving a comment below:Previous Post Next Post