'Buwan ng Wika' 2013 theme, memo and celebration highlights

MANILA, Philippines – The country celebrates the whole month of August 2013 as “Buwan ng Wikang Pambansa”, an annual celebration that highlights our Filipino language. Department of Education (DepEd) and Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) lead this year's celebration with the theme "Wika Natin ang Daang Matuwid.”

'Buwan ng Wika' 2013 theme, memo and celebration highlights

DepEd Memo and list of activities has been released for nationwide participation from students who themselves are the biggest group that uses and studies  the national language as part of  their school lesson.

Meanwhile, Commission on Higher Education (CHED) encourages all colleges and universities to participate in 'Buwan ng Wikang Pamnasa' 2013 celebration. This is in accordance with Republic Act (R. A.) No. 7722 or the 'Higher Education Act of 1994'.

Education Secretary Armin Luistro said that the month-long celebration of the national language is divided into five (5) parts:

From August 1 to 7, the focus is in giving importance to the national language which will be highlighted by taking to heart the lyrics of the national anthem.

From August 8 to 14, the highlight is on the importance of the national language in enforcing discipline that will lead to national development. For this, the text of the pledge of allegiance to the Philippine flag will be dissected and put to heart. The schools are encouraged to stage plays and writing contests that emphasize why discipline is important in achieving progress.

On August 15 to 21, the theme is the use of language as an instrument to achieve freedom and justice. Schools are encouraged to conduct a symposium on the history of the country’s struggle for freedom and the holding of debate following the theme “Ang Kahalagahan ng Wika sa Larangan ng Katarungan.”

For the week of August 22 to 28, the theme is “Wikang Filipino: Tugon sa Malinaw na Programa sa Tuwid na Landas.” The week will be about composing songs and writing poetry on the programs being pursued by the government such as caring for the environment, cleanliness and promotion of national language.

The remaining days of August will be anchored on the celebration of the Filipino language as the voice of teachers, students, and the language of heroism.

Luistro said this will be observed by celebrating the ideals by which our national hero Dr. Jose Rizal lived and died for the motherland. Schools are also expected to come up with programs that will make students understand why the langauge is the light and strength of a nation.


DepEd released Memo No. 89 s. 2013

The objective of the celebration are the following:
  • fully- implement Presidential Proclamation No. 1041 s. 1997 (month-long celebration of 'Buwan ng Wika' every August);
  • encourage different agencies of the government and private sector to join with this program of uplifting civic and national language awareness;
  • encourage Filipinos to give values to our national language by mean of active participation in all activities in line with Buwan ng Wika.
The theme of the 'Buwan ng Wika' 2013 celebration is subdivided into the following:
  • Ang Wika Natin ay Wika ng Katarungan at Kapayapaan;
  • Ang Wika Natin ay Laban sa Katiwalian;
  • Ang Wika Natin ay Sandata Laban sa Kahirapan;
  • Ang Wika Natin ay Wika ng Mabilisan, Inklusibo, at Sustenidong Kaunlaran; at
  • Ang Wika Natin ay Wika sa Pangangalaga ng Kaligiran

Here is a copy of DepEd Memo for 2013 'Buwan ng Wika' Celebration:Meanwhile, President Benigno 'Pnoy' Aquino III on the first day of August 2013 gave his message for the celebration of 'Buwan ng Wikang Pambansa'. Here's the full text:

Mensahe ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Para sa Buwan ng Wika

[Ika-1 ng Agosto 2013]

Nagkakaisa ang sambayanang Pilipino upang ipagdiwang ang Buwan ng Wika sa Agosto, sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Nakapaloob ang pagkakakilanlan ng isang lahi sa kanilang wika, at nabubuhay at nagbabago ito ayon sa pangangailangan ng panahong ating ginagalawan. Sa pamamagitan ng tinig na sumasalamin sa kolektibong karanasan at kasaysayan ng ating bansa, higit pa nating napalalalim ang pagkakaisa at diwa ng bayanihan, sa sarili man nating lupain, o saan man makakatagpo ng kapwa nating Pilipino. Nawa’y maging lunsaran ang pagdiriwang na ito ng malawakang tagumpay ng ating lipunan, habang sama-sama nating tinatalunton ang tuwid na landas.

Nagsisimula nang mamunga ang ating pagsisikap; nagsimula na ang pagbawi ng ating pambansang dangal, tumitibay nang muli ang ating mga institusyon, at patuloy ang pag-arangkada ng ating ekonomiya mula  nang tayo’y nanumpang magsilbing mga huwaran ng katarungan, katotohanan, at katapatan. Sa patuloy nating pakikiisa sa ilalim ng agenda ng pagbabago, matitiyak natin na ang panahon ng liwanag at kaunlarang tinatamasa natin ngayon ay magpapatuloy, at siyang mamanahin ng susunod na salinlahi ng Pilipino.

(Sgd.) BENIGNO S. AQUINO III

MANILAAdd a comment here (0)
Previous Post Next Post