'Buwan ng Wika' 2021 theme, official memo, poster, sample slogan

MANILA, Philippines – The Department of Education (DepEd) released a memorandum for the celebration of National Language month or 'Buwan ng Wikang Pambansa' 2021. Check out here for the theme, poster, calendar of activities and sample slogans.

The Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) leads the celebration with the theme “Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”
'Buwan ng Wika' 2021

Republic Act 7104 states that KWF shall “[f]ormulate policies, plans, and programs to ensure the further development, enrichment, propagation, and preservation of Filipino and other Philippine languages.”

The annual observance of 'Buwan ng Wika' is pursuant to Proclamation 1041, signed by former President Fidel V. Ramos, which declares the national celebration of the National Language Month every August. Additionally, former President Manuel Quezon, considered the Father of the National Language, was born on August 19, 1878.

The objectives of 'Buwan ng Wika' celebration are the following:
 • Fully-implement Presidential Proclamation No. 1041
 • Encourage all government agencies and private sectors to be part of programs that raise language and civic consciousness
 • Show the importance of national language through the active participation in all activities related to 'Buwan ng Wika'

KWF explains the poster

official poster Buwan ng Wika 2021

NOTE: Download the high resolution image for Buwan ng Wika 2021 poster here.


The boat symbolizes our Austronesian heritage and became an instrument in language and culture prevalence.

"Itinatanghal nito ang perspektiba na ang yaman ng ating lahi ay nasa mga wika ng bansa na dala ng lahing Austronesian na nanirahan sa iba’t ibang panig ng kapuluan ilang libong taon na ang nakalilipas," it reads.

"Hindi rin mapabubulaanang naging instrumento ang bangka sa pagpapalaganap ng wika at kultura. Anupa’t ang bangka ay isang neutral na simbolo ng ating pagka-Pilipino—mapaKristiyano, Muslim, o Katutubo," it added.

The wave, composed of names of different languages and dialects in the country, reminds us of the origin our language. Filipinos should pay respect to each language.

Paliwanag Sa Tema Ng Buwan Ng WikaCalendar of activities

The theme for the month is divided into four sub-themes which will serve as a guide in the weekly activities during the month of August:

August 2-6, 2021: Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at Kalinangang Katutubo

August 9-13, 2021: Wikang Katutubo: Wika ng Lahi, Wika ng mga Bayani

August 16-20, 2021: Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong Pulo

August 23-31, 2021: Mga Wikang Katutubo sa Pagbubuo ng Pambansang Panitikan

DM_s2021_046 Buwan Ng Wika by TheSummitExpress on ScribdSample Slogans for Buwan ng Wika 2021: “Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”

1. "Malayang Pilipinas na may pagkakakilanlan, saksi ang wikang tulay sa mayamang nakaraan." - JEM

2. "Sa sining, panitikan tayo ay biniyayaan
Gamit ang mahal na wikang sinilangan
Ating ipagpatuloy at wag balewalain
Sa halip ito'y nararapat pagyamanin."
- JEM

3. "Bayang nililok, pinagyaman ng wika, Tulay sa kamalaya't tagumpay ng madla." - JEM

4. "Wikang kinagisnan nilinang sa bayang sinilangan, Gabay sa pagbuklod at kaakibat ng mamamayan." - JEM

5. "Wikang Filipino'y pagyamanin, ito'y atin, Ituro sa mga bagong kabataang darating." - Jonathan Cacal

6. "Wikang katutubo na aking kinamulatan
Siyang kultura, wika ko't pagkakakilanlan;
Sa bawat kwento ng bansa ko't kasaysayan
Pag-ibig sa 'king wika, hindi matatawaran."
- Emil Santiago Capistrano

7. "Katutubong wika'y 'wag balewalain, sa halip ito'y nararapat pagyamanin." - JEM

8. "Wikang Filipino, ang katutubong hiyas at salalayan sa pag-unlad ng lahing Pilipino, ating ipagbunyi sa lahat ng dako at taas-noong ipamalas ang pambihirang talento na angat sa buong mundo." - Lourdes P. Dadural

9. "Wikang Filipino ating kalingain at pagyamanin natin dahil ito ang susi ng pagkakaisa ng bawat Pilipino mula Apari hanggang Jolo." - JASEV

10. "Wikang Filipino'y kayamanan ng sambayanan, marapating gamitin at pangalagaan magpakailanman."

11. "Hangga't ang Wikang Filipino't Katutubo'y Patuloy na Nananalatay Sa'ting Kaugatan, Ang Kalayaang-Pamana ng Ating Kabayaniha'y Hinding-hindi Mapaparam!" - Teofilo S. Valicuatro Jr.

12. "Nang ang Wika'y Mapanatiling Buhay, Ito'y Linangin Nang Husto't Gamitin Nang Lipos ng Pakundangan" - Teofilo S. Valicuatro Jr.

13. "Ang Wika'y Salamin ng Liping Pinagmulan, Dito Naaaninaw ang Kultura't Tradisyong Ating Iniingatan!" - Teofilo S. Valicuatro Jr.

14. "Ang Tunay na Diwang Dekolonisasyo'y Mamamalas, Kung Ganap na Mapanindiga't Maipagmalaki ang Kinagisnang Wika Sa Lahat ng Oras" - Teofilo S. Valicuatro Jr.

15. "Wikang pumanday sa ating kaisipan, marapat nating pangalagaan, upang sa susunod na henerasyo'y wikang katutubo'y maintindihan." - XY

16. "Mula Apari, hanggang Sulo
Ilan nga ba ang diyalekto?
Pagkat pinagbuklod buong bansa
ng kinikilalang wika....ITO ANG WIKANG PAMBANSA... ANG FILIPINO"


17. Put your slogan here - name (contribute)

We're encouraging our readers to contribute their own slogan by leaving a comment below.

— The Summit Express14 Comments

Add a comment here
 1. "Wikang Filipino'y kayamanan ng sambayanan, marapating gamitin at pangalagaan magpakailanman."

  ReplyDelete
 2. "Wikang Filipino ating kalingain at pagyamanin natin dahil ito ang susi ng pagkakaisa ng bawat Pilipino mula Apari hanggang Jolo." - JASEV

  ReplyDelete
 3. 8."Wikang Filipino, ang katutubong hiyas at salalayan sa pag-unlad ng lahing Pilipino, ating ipagbunyi sa lahat ng dako at taas-noong ipamalas ang pambihirang talento na angat sa buong mundo". Lourdes P. Dadural

  ReplyDelete
 4. Ang wikang Filipino ay bahagi na ng kasaysayan, ng nakalipas,nakaraan at ng hinaharap. Marapat itong pagyamanin at ating linangin. ibahagi sa susunod na salinlahi, upang ang bagong sibol na mga kabataan mas mahalin at ipagmalaki ang sarili nating bayan.

  ReplyDelete
 5. "Hangga't ang Wikang Filipino't Katutubo'y Patuloy na Nananalatay Sa'ting Kaugatan, Ang Kalayaang-Pamana ng Ating Kabayaniha'y Hinding-hindi Mapaparam!"
  -Teofilo S. Valicuatro Jr.

  ReplyDelete
 6. "Nang ang Wika'y Mapanatiling Buhay, Ito'y Linangin Nang Husto't Gamitin Nang Lipos ng Pakundangan"
  _Teofilo S. Valicuatro Jr.

  ReplyDelete
 7. "Ang Wika'y Salamin ng Liping Pinagmulan, Dito Naaaninaw't Maaaninaw ang Kultura't Tradisyong Ating Iniingatan!"
  _Teofilo S. Valicuatro Jr.

  ReplyDelete
 8. "Ang Wika'y Puso ng Komunikasyon, sa Lahat ng Pangangailanga'y Nagsisilbi Itong Tugon."
  _Teofilo S. Valicuatro Jr.

  ReplyDelete
 9. "Ang Tunay na Diwang Dekolonisasyo'y Mamamalas, Kung Ganap na Mapanindiga't Maipagmalaki ang Kinagisnang Wika Sa Lahat ng Oras"
  _Teofilo S. Valicuatro Jr.

  ReplyDelete
 10. Wikang pumanday sa ating kaisipan, marapat nating pangalagaan, upang sa susunod na henerasyo'y wikang katutubo'y maintindihan.

  ReplyDelete
 11. Mula Apari, hanggang Sulo
  Ilan nga ba ang diyalekto?
  Pagkat pinagbuklod buong bansa
  ng kinikilalang wika....ITO ANG WIKANG PAMBANSA... ANG FILIPINO

  ReplyDelete
 12. panahon ma'y Lumilipas Wikang katutubo'y di kukupas
  -

  ReplyDelete
 13. Wikang Filipino, Kinagisnan ng Tao,
  Pagyamanin, Kilalanin, Pagyabungin
  Wikang nagpakilala sa buhay natin

  ReplyDelete
Previous Post Next Post